Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Faluvállalat

Falu Rt létrehozása

Minden település, emberek lakta lakókörnyezet, sokkal többet jelent, mint lakóotthonok rendezett csoportosulását. Közösségeket, amelyben területileg koncentrált érdekek halmozódnak, identitás tudat, szociális biztonság, kulturális érdekek óvoda, iskola, egészségügyi intézmények, vallási csoportosulások és a lakó konform szükségleteinek fogyasztói közössége. A világ változása, a társadalmi tendenciák újraformálják ezeket a közösségeket. Amíg néhány évtizede előfordult, hogy valaki egész életében szinte át sem lépte a falu határát, mára az a csoda, ha esetleg fontolgatja a szülőhelyen élés lehetőségét. A távoli világ elérhető közelségbe került. A határok jelzés értékűek, a lehetőségek szinte határtalanok.

Ideális esetben, egy település, a lakosai igényeinek megfelelően alakul. A pihenés kikapcsolódás, szabadidő eltöltésének lehetőségén túl munkalehetőségek generálódnak. A lakosok fogyasztása folyamatos ellátást igényel. A település működése, infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése állandó munkát jelent. Az államigazgatási rendszer részeként a települési önkormányzat hivatott ellátni ezeket a feladatokat, élén a polgármesterrel, és a lakosságot képviselő testülettel közösen hozott döntésekkel, a közös akarat szándéka érvényesül. Az infrastruktúra fejlesztése hosszútávra szóló feladat, tudatos tervezést, és jövőképet igényel. Elvileg minden adott ahhoz, hogy a település forrásai a lehető legjobb hatásfokkal működjenek.

Lehet, hogy mégsem teljesül ez a szándék? Minden választási ciklus megosztja a választókat. A kampány időszak súlytalan ígérgetések mézesmadzagra fűzött csemegéivel hiteget, a választók csak a ciklus végén adhatnak nemtetszésüknek hangot, azzal, hogy más ígérgetőket választanak. Nincs egzakt mérőszám a teljesítmény megítélésére, a lakosság nem racionális alapon mérlegel, hanem érzelmi viszonyulásokkal dönt így, vagy úgy. Hihetetlen, hogy egy család esetében képesek vagyunk elvárni, hogy a család tagjai koncepcionális jövőképpel rendelkezzenek, és annak megvalósítására törekedjenek, egy település nagycsaládjának közösségére vetítve ez nem működik. Amíg a családban növekvő gyermektől elvárjuk, hogy képességei külső és belső lehetőségeinek kihasználásával valósítsa meg önmagát, legyen akár autószerelő vagy agysebész, addig egy emberélethez képest sokkal hosszabb életű organizációval szemben, nem várjuk el ugyanezt. Hol azt ígérjük, hogy munkalehetőségeket teremtünk, hol azt, hogy javítunk a komfortérzeten. Mindez nem reális akkor, ha nem áll rendelkezésre megfelelő információ, szükséges tudás, és egyező akarat. Szándékosan nem írtam pénzt, mert az hozzárendelődik automatikusan, ha van értelme.

Képzeljünk el egy konflist, aminek a bakján folyton cserélődik a kocsis.  Az utasok nem tudják hova jutnak, nem ők mondják meg az útirányt, a kocsis ötletei alapján rábeszéli az utasokat, hogy menjenek egy kicsit erre, azután meg arra. Az utazás állandó, a célja időről időre változik. Lelkes emberek, ahogyan én is annak tartom magam, időről időre szeretnénk tudásunkkal, képességeinkkel, hozzájárulni a közös érdek megvalósításához. De egyenként, az erőnk elveszik. Az egyéni kezdeményezés lelkes dolog, és egyben amatőr is. Belátható, hogy a hajtóerő előbb vagy utóbb elfogy, a kezdeményezés kipukkad. Tény, hogy a jelen tudatos megélése, létrehozza a megtervezett jövőt. A tervezés sokkal összetettebb, mint hogy egy átlagember megbirkózhatna vele, de rendelkezésre áll az a tudás, és szakértelem, ami ehhez szükséges, be kell fektetni ebbe az irányba. Maradva a korábbi példánál, kiszámíthatóbban célba érhetünk útvonal tervezéssel, mint abban bízva, hogy az egyik út majd csak oda vezet, ahová menni akarunk.

A nyugati orvostudomány, részekre szedte az emberi testet, elemezte, funkcionálisan értelmezte, majd részleteiben igyekezett gyógyítani a beteg testrészt. Kialakultak a szakirányok. A tendencia ellenére megfogalmazódott, hogy hiába a részletek beható ismerete, a szervezet egészét kell gyógykezelni. A holisztikus szemlélet célravezetőbb, mint a tüneti kezelés. Itt is egy organikus folyamatosan változó élettér fenntartását, működtetését, változásait akarjuk befolyásolni, úgy, hogy pontosan körülírt elvárásokat fogalmazunk meg, a változás tekintetében.

Az igények világosan láthatóak, ahogyan az egyén személyiség motivációinál a híres Maslow-i piramis hierarchikus állításai hétköznapi környezetben igazak, úgy egy település életére is felállítható egy szükséglet piramis. Nem kezdhetünk iparszerű fejlesztésbe, ha nincs úthálózat, vagy energia. Nem várhatjuk el, hogy több iskola óvoda, rendelő, vagy akár saját színház létesüljön, ha a lakosság alacsony jövedelmű vagy munkanélküli, és nem befizet, hanem segítségre szorul. A feladatok összetettek, hiába akarunk nagyratörő terveket megvalósítani, ha az önkormányzatok költségvetése még az alapszintű feladatok ellátására sem elég.

Van más probléma is. A lakosság megszokta, hogy a közélet ellaposodott, a politika úri huncutság, az elöljárók korruptak, csak az a kérdés, tudnak e mértéket tartani. Felüti a fejét az érdektelenség, közömbösség.  Az emberiség örök kérdése, a miért élünk csoport szinten, banális hatalmi játszmákká értéktelenedett.

Hogyan kerül vissza a gyeplő abba kézbe, amelyik a közösség érdekeit szolgálja? Csak úgy, ha közösség megrázza magát, apátia helyett aktívvá válik.  Hangot ad a vágyainak elvárásainak, és tenni is akar ezekért. Az elégedetlenség hangja a civil fórumokban szólal meg. Idézek, a BM településfejlesztési irányelveiből.

                „A tervszerű megalapozott településfejlesztés a települési önkormányzatok által készített fejlesztési koncepciók, a fejlesztési és a rendezési, illetve a települési és a területi tervek összhangja által valósítható meg. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint a településfejlesztési koncepció a településrendezési tervek megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum.

                Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a települések fejlesztési koncepciói a minél szélesebb körben bevont helyi közösség szándéka és jövőképe alapján készüljenek, hogy ezek határozzák meg a településrendezési tervek tartalmát – természetesen kölcsönös egymásra hatásban.”

 

De vajon létezik közös akarat? Nyilván igen, néha rövid pillanatokra kialakulhat ez a fikció, de hosszútávon csak belátható jól megfogalmazott közös érdekek képviseletével érhető el, amelyek szakmailag, megalapozottak. Ismét idézek a BM irányelveiből.

„A településfejlesztési tervezés a település társadalmi, gazdasági, környezeti és műszaki-fizikai helyzetének elemzésére alapozott, a lakosság, a településpolitikai döntéshozók, a civil szerződések és érdekképviseletek, valamint több tudományág szakembereinek bevonásával készülő, a település hosszú, közép- és rövid távú fejlődési irányainak meghatározását szolgáló tervezési folyamat, mely során elkészül a település jövőjével kapcsolatos alapvető döntések és akciók rendszere.”

Az előző gondolatmenetemben arra a megállapításra jutottam, hogy rendkívül nagy horderejű kérdések, mint a települések gazdasági gazdálkodási és beruházási tervei, sokszor szubjektív ötletek, anyagi érdekeltségek, kampány hangulatok eredményeképpen határozódnak el, és kerülnek megvalósításra. A jövőkép másodlagos. Most játszunk el a gondolattal, hogy beleszólhatunk, megmondhatjuk milyen jövőt tervezünk.

A település fő bevételei, adó formájában jelennek meg. A költségvetés szűkös, tipikus panasz hogy nincs elég forrás. Kiutat a költségek csökkentése, és új bevételek jelenthetnek. A helyben foglalkoztatottak száma korlátozott, több munkahely kellene.

Érdemes felmérni, a település lakossága mekkora vásárlóerővel bír, és azt mire hol költi el.

A lakosság szükségleteit a közszolgáltatók, és kereskedelmi üzletek elégítik ki. A szolgáltatók megjelennek az energia, informatika, telekommunikáció területein. Hasonlóan a kereskedelmi gyakorlathoz, az egy egység megfizetése drágább, mint a nagyságrendekkel több egységé.

Általánosságban megfogalmazható, hogy minden helyi közösségben élő család vagy egyén, abban a lakókörnyezetben érzi jól magát, ahol a társadalmi környezetnek megfelelő igényeit ki tudja elégíteni. Az ehhez szükséges anyagiakat meg tudja termelni, biztonságban érzi magát, gyermekei számára a jövőt megalapozó minőségű oktatási intézmények állnak rendelkezésre, orvosi ellátást kap, és minőségi kulturális igényeit is ki tudja elégíteni.

Minden család, villamos energiát, fűtési energiát, kommunikációs szolgáltatásokat, (telefon, internet, TV) valamint a táplálkozásához szükséges alapanyagokat, igényel, és kibocsátó is egyben, hulladékot, szennyvizet termel. A fogyasztói társadalom gerjesztette késztetés az állandó növekedésre serkent.

A lokálpatriotizmus fontos üzemanyaga a civil összefogásnak, de társadalmilag megfogalmazható, hogy az anyagi érdekközösség a legeredményesebb hajtóerő.

Hozzuk létre, azt a civil szervezetet, amelyik megfogalmazza a lakosság igényeit, a település hosszú távon, fenntartható fejlesztéseinek irányadója, és közös jövőképet formál. Pályázati forrásokból, önkéntes adományokból, és gazdasági tevékenységeiből finanszírozza önmagát.

Közreműködik a tervezésben, és befolyást gyakorol a képviselőkön keresztül az önkormányzatra. A településfejlesztési tervezés az a folyamat, amelynek során egy település meghatározza saját jövőjét, a hozzá vezető utat, kijelöli a feladatokat és a megvalósítást biztosító eszközöket (ide értve a végrehajtásban közreműködőket is).

                A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma a településfejlesztési koncepció. A településfejlesztési koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszú távra irányt mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. A településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni. Bemutatja azokat a tájékozódási pontokat, amelyek az állandóan változó környezethez való igazodás során a célok megvalósításához vezetnek.

Gondolatébresztőnek szántam a fentebb leírtakat, kereső alapgondolatnak ahhoz a feladathoz, amelyik közelebb vihet az élhető jövő felé. Falu RT.-nek neveztem, mert ez egy olyan vállalkozás, amelynek akarva, akaratlanul is részesei vagyunk. Nem mindegy, hogy a közösség közpénze mire és milyen hatásfokkal aktiválódik, ahogyan az sem mindegy, hogy a környezetünkért érzett felelősség érzetnek hangot adhassunk.

 

2015 01.21.

Tázló László

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cialis difficult orgaism

(gloggibra, 2022.05.12 23:18)

Course a. https://newfasttadalafil.com/ - soft tab cialis Vnjttm Folliculitis Against Amoxicillin <a href=https://newfasttadalafil.com/>Cialis</a> Jxvshl Constitutional symptomsfever night sweats malaise arthralgias fatigue https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Achat Viagra Sans Ordonnance Pharmacie En Venissieux

Blood Straits Readings Explained

(AIrotbandororb, 2018.10.11 23:16)

Poids est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre determination bat, il pompe le sang par vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-naturel-quebec/